Tre sorters frågor om sociala intranät

Ett socialt intranät handlar inte om teknik. Det handlar om kultur och om ett annat sätt att kommunicera. Du kommer inte längre värderas för vad du vet utan istället för vilken kunskap du delar med dig av. Den som är mest relevant i ett socialt intranät är inte nödvändigtvis den med mest kunskap. Det är minst lika viktigt att vara den som vet var kunskapen finns.

Vem ska känna sig hotad? Naturligtvis de som idag sitter med ett kunskapsöverskott och som idag har makten att själva välja när informationen ska spridas. De som erfarenhetsmässigt har svårast att ta till sig förändringen är huvudsakligen mellanchefer och bakåtsträvande kommunikationsavdelningar.

När ett socialt intranät lanseras kommer det intressantaste innehållet inte längre skapas av redaktörer. Istället blir det några duktiga bidragsgivare med stor verksamhetskompetens som kommer skapa det mest relevanta innehållet. Det handlar inte längre om vem som har kontroll, istället blir det precis som på internet – den som skapar det hen vill läsa kommer att bli läst.

Det här skapar ett nytt sätt att hitta information. Det kommer leda till att du får information som du inte visste att du behövde. Det här är något som vi kallar för kunskapskrockar – något som är oerhört centralt när det gäller att skapa en innovativ arbetsplats. Det är ett helt nytt sätt att få relevant personaliserad information.

De allra flesta frågor kring socialt intranät kan delas in i tre kategorier:

–          Hur får jag användarna att engagera sig?

–          Hur får jag ledningens stöd?

–          Hur förändrar jag företagets kultur?

Den första frågan handlar om att hitta bidragsgivarna, de som har intressant att information att dela med sig av. Att identifiera de som redan idag är socialt aktiva ger intranätet en kick-start.

Den andra frågan handlar om att förklara de kanske inte alltid uppenbara fördelarna. Poängen med sociala funktioner är inte alltid det man först tror. Att skriva en blogg handlar inte alltid om att sprida information till andra, det handlar lika mycket om att strukturera sina egna tankar. I mitt eget fall är det något som ger mina presentationer en betydligt bättre retorik. Det är viktigt att förklara både de uppenbara och de sekundära effekterna av de sociala funktionerna. Om du inte får ledningen stöd, se till att de inte står i vägen för förändringen.

Det tredje handlar om förankring och att presentera rätt saker. Lyft inte fram de stora bidragsgivarna som hjältar. Se hellre till de som följer, de som hittar ny kunskap och därigenom förbättrar sitt arbete. Genom att visa på bra exempel där den passiva användaren hittar fördelen med det nya intranätet lyfter du både de passiva och de aktiva på ett positivt sätt.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

2 kommentarer om “Tre sorters frågor om sociala intranät

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *