Vad kostar ett socialt intranät?

Jag har precis tittat på bambusersändningen från erfarenhetsutbytet som hölls i slutet av februari i Örebro. Här redovisas vilka produkter som Örebro kommun utvärderade och övergripande varför de valde SiteVision som socialt intranät.

Örebro kommun har ungefär 11 000 anställda. De använder sedan länge SiteVision för extern och intern publicering. Arbetet med förstudien kring det sociala intranätet finns dokumenterad i deras trevliga blogg.

Sharepoint

En första rekommendation till socialt intranät föreslog Sharepoint som plattform och det blev också den första lösningen som utvärderades. Sharepoint valdes bort eftersom det inte fanns någon kostnadskalkyl och konsekvensanalys för detta förslag.

Kostnaden för Sharepoint var motsvarande 15 MSEK, motsvarande 1350 SEK per användare för införande och licenser.

Styrkor med Sharepoint ansågs vara dokumenthanteringen och dess svaghet var framförallt bristande sociala funktioner. Sharepoint dokumentfokus ansågs därför vara en av plattformens stora svagheter.

IBM Connections

Den andra lösningen för socialt intranät som utvärderades var IBM Connections.

IBM Connections valdes även den bort på grund av kostnaden. Kostnaden för IBM Connections uppgavs vara ungefär 7 MSEK, motsvarande 730 SEK per användare.

IBM Connections kritiserades för en svagare hantering av dokument (i jämförelse med Sharepoint). I likhet med Sharepoint ansågs IBM Connections vara stor och komplicerad och ”lite för svåra för våra användare att arbeta med” – men samtidigt framgår det att detta var något som aldrig undersöktes.

IBM Connections är ett socialt intranät med stort fokus på användarna och deras relationer vilket ansågs vara en stor fördel. Tanken med att kunna integrera de sociala funktionerna i befintliga applikationer (som exempelvis mailen) ansågs också som en fördel.

SiteVision

Valet för Örebros sociala intranät föll på SiteVision vilket framförallt motiverades med en historisk bra relation med leverantören. Enkelheten med SiteVision var något som framhävdes som en stor fördel.

SiteVision uppgavs vara ”billigt”. SiteVision saknar däremot funktionalitet för snabbmeddelanden och skärmdelning vilket gör kostnadsjämförelsen orättvis då detta måste kompletteras med en ytterligare produkt. Det finns även frågetecken kring hur dokumenthanteringen fungerar i ett socialt sammanhang.

– Helst ville vi att man ska kunna klicka på ett dokument, få upp det, redigera det och sedan spara så att det sparas direkt på samarbetsytan. Det kan vara en svårt nöt att knäcka. Jag tror inte det är något som exempelvis Connections hade löst heller, det är inte något som är unikt för SiteVision säger Björn Hagström på Örebro kommun.

EPI Server

Relate-modulen har också utvärderats men den ansågs inte tillräckligt kompetent och med allt för mycket redundant funktionalitet i förhållande till SiteVision.

 

Reflektioner från en Connectionsanvändare

Den svåra nöten med enkel åtkomst av filer för att redigera/spara är löst i Connections. Med en plugin i utforskaren är lokal redigering och direkt delning redan tillgänglig.

Licenskostnad utgör förmodligen den större delen av den angivna kostnaden för IBM Connections. För organisationer med fler än 500 användare kan det vara klokt att även titta på CPU(PVU)-baserad prissättning för Connections.

Mycket av funktionaliteten i SiteVision verkar ännu inte utvecklad. Örebro kommun kommer att jobba nära leverantören för att succesivt introducera specifika sociala funktioner. Det här tror jag är ett bra sätt att introducera funktionalitet ur ett användarperspektiv, nackdelen är naturligtvis att det är omöjligt att få en bra jämförelse av den totala kostnadsbilden. Jag skulle nog hellre välja en fungerande plattform och koppla bort viss funktionalitet för att på så sätt förenkla införandeprocessen.

Kritiken av Connections är lite dåligt underbyggd och därför hoppar jag över att peka på direkta fel. Vill du veta mer kan du alltid ringa mig på 0722-047418.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

En kommentar om: “Vad kostar ett socialt intranät?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *