Socialt intranät – beslutsunderlag

Socialt intranätHur skapar man ett bra beslutsunderlag för ett socialt intranät – det nya intranätet där innehållet skapas och delas av hela organisationen?

Vi har tagit fram en effektiv metodik där vi under en halvdag går igenom såväl nuläge, kostnader och de mål ni vill uppnå. Resultatet är ett genomarbetat underlag att ta beslut för genomförande med fokus på såväl konkreta vinster som kvalitativa förbättringar.

 

Nulägesanalys:

Styrkor och svagheter med nuvarande lösning. Identifiera vilka funktioner som fungerar bra, mindre bra och helt saknas. I den här dialogen tar vi med oss erfarenhet från andra kunder för att på så sätt skapa en effektiv dialog kring möjligheterna.

Fördelar:

Baserat på nulägesanalysen går vi igenom vilka möjligheter det sociala intranätet skapar, både med avseende på kvantitativa och kvalitativa fördelar. De kvantitativa fördelarna kommer sedan användas i ROI-beräkningen medan de kvalitativa fördelarna kommer ingå som en del av beskrivningen av visionen med ett nytt intranät.

Risker:

Vilka är riskerna med införandet av ett socialt intranät? Hur skapas engagemang och hur förändras kulturen för att öka effektiviteten i kunskapsspridningen?

Ägandekostnad:

Vad kostar ett projekt för ett socialt intranät? Här går vi igenom införande, utbildningsbehov och licenskostnader utifrån era förutsättningar.

ROI (ekonomisk kalkyl):

Avslutningsvis går vi igenom en enkel ROI-beräkning där vi använder vårt beräkningsverktyg föra att ställa förväntade vinster mot ägandekostnaden för att på så sätt skapa en ekonomisk förståelse för investeringen.

 

Efter workshopen sammanställer vi en rapport och en presentation som vi levererar inom två dagar.

Det som beskrivs ovan är en principiell agenda och den kan naturligtvis beroende på målgrupp kompletteras med ämnen som vi föreläser om såsom trender, förändringsledning och hur sociala funktioner används globalt för att skapa bättre konkurrenskraft.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *