Personalisering av intranät

När det skrivs om intranät är det alltid ett stort fokus på att ”fråga användaren”. Det finns ett känt citat av Henry Ford som lär ha sagt att ”om jag hade frågat användarna vad de ville ha hade de önskat sig en snabbare häst”. Med citatet i tanke är det inte sagt att vi ska strunta i användarna, men det är samtidigt viktigt att användaren inte hamnar helt i fokus. Fördelarna med ett socialt intranät ligger ofta på en högre nivå än den enskilde medarbetaren. Låt oss därför säga så här: Frågan är inte vad ett intranät kan göra för dig utan vad du kan göra för intranätet. Det gäller att vrida om tankesättet från en jag-fokus till ett vi-fokus.

Införanden som drivs av ett jag-fokus är av naturen enklare. Med ett jag-fokus finns det en direkt personlig vinning i ett ändrat beteende. Det betyder att lösningen kan vara sämre så länge vi kommer ihåg att ge användaren direkt belöning. När du introducerar funktioner med vi-fokus ställer det betydligt högre krav på systemet, blir det för komplicerat backar användaren tillbaka och då är det stor risk att affärsvärdet försvinner.

Att jobba med vi-fokus är därför en mycket större utmaning. Många delar av det jobb du gör idag är egentligen bättre för någon annan än för dig själv. Den typen av arbete är därför mindre motiverande eftersom de inte ger dig den direkta feedbacken.

Ett socialt intranät har ett tydligt vi-fokus och därför är det viktigt att hitta enkla sätt skapa det engagemang som en vi-fokuserad lösning kräver. Det är därför jag tycker att personalisering är viktigt. Den skapar en ökad relevans i den information som presenteras och ger på så sätt en större motivation att bry sig om de vi-fokuserade delarna av lösningen.

Det som är viktigt är framförallt enkelheten. Avancerade tekniska lösningar där användaren kan göra anpassningar brukar sällan användas i praktiken. Det är därför viktigt att intranätet själv gör anpassningar baserat på användarens beteende. Det är på det här sättet som moderna sociala nätverk ökar relevansen i det de visar upp och det är naturligtvis så här intranätet också ska fungera.

 

Ett personlig socialt intranät baseras på:

De personer du har i ditt nätverk

De projekt och samarbetsytor där du arbetar

Feedback på det du bidragit med till intranätet

 

Det handlar alltså inte om widget, gadgets och personlig layout. Det handlar om att se din roll i ett större sammanhang.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *