Försiktig ROI för socialt intranät

PengarFör anställda som inte arbetar dagligen på kontoret ger det sociala intranätet möjlighet att delta i diskussioner på ett naturligt sätt. Att använda en samarbetsplattform innebär stor tidsbesparing för samtliga medarbetare eftersom behovet av formella informationsmöten reduceras och istället kan hanteras via intranätet. Lågt räknat uppskattar vi denna besparing till minst 4 timmar per år och medarbetare. Detta förutsätter att möteskulturen till viss del förändras och detta är en viktig del i vår utbildning. Detta minskar också behovet av repetition av det som sagts på tidigare möten, något som ofta är en stor tidstjuv i det dagliga arbetet.

Att enkelt sätta upp rum/gemenskaper för såväl delar av organisationen och mer tillfälliga aktiveter gör att verksamhetens kunskap systematiskt dokumenteras och skapar ett strukturkapital för framtiden. Genom att samla diskussioner, aktiviter och resultat av utfört arbete blir det snabbare att utföra liknade uppgifter vid ett senare tillfälle med bibehållen kvalitet. Vår erfarenhet visar att denna tidsbesparing lågt räknat per månad motsvarar tre timmars arbete för aktiva användare och en halvtimme för mindre aktiva användare. Vinsterna ligger dels i möjligheten att effektivt dela information men framförallt genom att skapa en medvetenhet om vilken information som finns delad och tillgänglig.

Enligt Forresters ROI-studier reduceras resandet markant när en plattform för samarbete introduceras. Denna post kan vi vissa fall enkom motivera en investering i en samarbetsplattform.

Mervärde med ett socialt intranät per år  och person

 

Färre möten1000 kr/år
Effektivisering via delning4000 kr/år
Minskat resande1000 kr/år
Summa besparing6000 kr/år

 

Besparing enligt ovan ger med avseende på projektgenomförande och licens en ROI på några få månader och inräknat server och hostning blir ROI någon månad längre.

Alla antaganden kring besparingar i denna ROI är medvetet konservativa vad avser tidsbesparing. Effektiviseringsvinster av minskad mailtrafik är inte inräknade i denna beräkning.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *