Sociala funktioner för tillväxt

I studien “IBM CEO Study, Leading Through Connections har IBM återigen frågat 1700 VD:ar i 64 länder hur de ser på affärstrender och problem. Studien finns tillgänglig via IBMs hemsida och är intressant på många olika sätt.

Många företag gör idag stora strategiska investeringar för att säkra en långsiktig positiv ekonomisk utveckling. Låt oss titta på de tre viktigaste faktorerna varför:

Humankapitalet (77 % av de tillfrågade): För att förbli konkurrenskraftiga är det viktigt att vårda de investeringar som görs och den viktigaste investeringen är enligt studien är den egna personalen. Trenden går mot minskad kontroll och större öppenhet med ett ledarskap som styrs mer av värderingar än klassiska hierarkier.

Kundrelationer (66 % av de tillfrågade): Banden mellan kund och leverantör stärks allt mer och framgångsrika företag arbetar allt mer med ömsesidiga samarbeten. Det betyder att den klassiska marknadsföringen omprövas och ersätts istället av gemensamma mål där partnerna arbetar tillsammans för att hitta bra lösningar.

Innovation av produkter och tjänster (52% av de tillfrågade): För att skapa nya produkter krävs samarbete, idag mer än någonsin. Endast 4 % av de tillfrågade planerar att göra all utveckling utan extern inblandning. Tidigare har partners varit en snabb väg in på nya marknader, men nu blir det en allt viktigare del även för hela innovationsprocessen. I rapporten talas om hur företag gör stora utvecklingssprång genom strategiska allianser med duktiga partners.

 

Teknik och modern kommunikation är en av en central del och sociala funktioner är en viktig strategisk byggsten för att uppnå dessa tre förändringar. Är det nödvändigt för din ekonomiska utveckling att bli mer social?

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

2 kommentarer om “Sociala funktioner för tillväxt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *