Lyckat intranät – 4 framgångsfaktorer

För att lyckas med ditt intranät är det nödvändigt att förstå andras framgångsfaktorer. Det finns många varianter på sociala funktioner och här är en sammanställning av erfarenheter från ett flertal kunder som vi jobbat med de senaste åren. Mycket av det här är naturligtvis inte unikt för sociala intranät, men inte desto mindre viktigt.

1. Förtroende

Precis som i alla projekt så är det viktigt att det sociala intranätet har ledningen stöd men än viktigare är att ha förtroende. Det betyder att projektgruppen har utrymme att experimentera utan toppstyrning. Det här gör att vi kan jobba agilt för att hitta rätt former för det sociala intranätet.

2. Enkelhet

Håll det enkelt – det är väldigt lätt hänt att ett socialt intranät blir en teknisk leverans med alldeles för många funktioner. Här gäller det att fokusera på de övergripande målen och hitta enkla lösningar för att nå dit. Exempelvis kan närliggande funktionalitet som wikis och bloggar konkurrera ut varandra vilket leder till att varken den ena eller andra funktionen blir använd. I vissa fall är det bättre att koppla bort viss funktionalitet i det sociala intranätet för att på så sätt förenkla användningen.

3. Viralt med stort nyhetsvärde

Det måste vara enkelt att förstå nyttan med det sociala intranätet och därför är det viktigt med en tydlig målsättning och bra intern marknadsföring. Intranätet måste vara tillräckligt bra för att marknadsföra sig självt, det betyder att fördelarna ska vara uppenbara redan från början och att det är något som man naturligt rekommenderar kollegorna att använda. På så sätt får vi en viral spridning och en bred användning.

I förlängningen är det viktigt att intranätet har ett nyhetsvärde och här ser vi exempelvis informella microbloggar som ett viktigt verktyg för att upprätthålla intresset. Det som är viktigt ur ett tekniskt perspektiv är snabbhet, ingen står ut med ett nytt system som är segt från första dagen.

4. Förstå att användarna är olika

Det är också viktigt att förstå att det finns olika användare av intranätet. Det kommer att finnas eldsjälar som kanske bidrar lite för mycket, sällananvändare som skriver bra men inte lika ofta och en stor del läsare som bara kommer att ta del av informationen. De stora effektiviseringsvinsterna kommer när många kan spara lite tid. Ett socialt intranät är en kunskapsplattform som nödvändigtvis inte behöver engagera hela företaget men som alltid ska vara enkelt tillgängligt för alla. Det här betyder naturligtvis att möta användaren där hen är; i produktionen, på kontoret eller via mobilen.

 

Bild enligt CC Lenny Montana

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *