Socialt intranät på Electrolux

I en intressant artikel i Computer Sweden berättar Ralf Larsson, intranätsansvarig på Electrolux, om lärdomarna från lansering och relansering av det sociala intranätet. Här är tre viktiga punkter:

– Plattformen integrerades initialt bara halvvägs vilket begränsade användningen

– Jämförelse med Facebook skapade onödig skepsis

– Användarna fick inga konkreta uppgifter och kom därför inte igång med plattformen

Det här stämmer till stor del med det vi säger om introduktionen av sociala funktioner. Jag vill hävda att det här är ett kulturarbete än något annat.

Integration

Vi ska inte göra det sociala till vår arbetsuppgift, vi ska göra våra arbetsuppgifter sociala.

Det betyder att de sociala funktionerna måste integreras i det arbete vi redan gör. Det måste finnas en naturlig koppling till mail, möten och det befintliga intranätet. Därför är integration är mycket viktigt. Den här integrationen är, som jag ser det, viktig både ur ett rent tekniskt och ur ett verksamhetsperspektiv.

Ur ett tekniskt perspektiv handlar det om att skapa sociala ytor i de befintlig program, ,men det är minst lika viktigt att etablera och förankra nya arbetssätt där de sociala funktionerna skapar konkreta effektiviseringsvinster.

Facebook

Att introducera ett mer socialt kräver ett rätt stort arbete och en seriös utbildningsinsats. Att dela information skapar inte uppenbar nytta för mig själv och därför måste förändringen motiveras och förklaras – mer än en gång. Att bara installera plattformen kommer inte att skapa användning. Det här är något som är generellt för allehanda mjukvarulösningar, men i lösningar som bygger på samverkan kan det vara svårt att se sin egen roll och egna nytta. Det är därför utbildning, förankring och mera utbildning är viktiga. Vi ser ett socialt projekt som 20 % teknik och resten som utbildning och coachning.

I utbildningen är det viktigt att hitta rätt beskrivningar och rätt liknelser. Det viktigt att hitta bra förklaringsmodeller och om attityden gentemot Facebook har en negativ laddning måste vi hitta en bättre utgångspunkter i utbildningen.

Konkreta uppgifter

När vi lanserar sociala funktioner ska vi ställa krav på några enkla handgrepp från användarnas sida. Det första är det enkla – statusuppdateringar. De som du jobbar tillsammans med är av naturen nyfikna och det skapar bra samhörighet om alla förstår vad de andra arbetar med. Det skapar också ett stort nyhetsvärde vilket bidrar till ökad användning. Det andra är att dela med sig av de viktigaste dokumenten de arbetar med.

Även om det här bara utnyttjar en bråkdel av plattformens potential så ser vi erfarenhetsmässigt att det löser flera grundläggande problem. Det här stärker känslan av delaktighet och skapar ett inspirerande och informellt erfarenhetsutbyte. Det gör att användningen kommer igång vilket är grundläggande för att på sikt utnyttja de sociala funktionerna maximalt.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *