SharePoint vs. IBM Connections

Jag fick frågan av en kund vad som skiljer IBM Connections (version 4.0) och SharePoint (2010) ur ett samarbetsperspektiv. Därför spenderade jag någon timme för att söka, prata med projektledare och själv jämföra produkterna. Här är några uppenbara skillnader, SharePoint vs. IBM Connections:

Vad är SharePoint?

SharePoint har (som standard) ett Microsoft Office-liknande gränssnitt och är också nära integrerad med MS Office-paketet. Webbverktygen är utformade för att kunna användas av icke-tekniska användare. SharePoint kan användas för att ge intranät portaler, dokument och filhantering , samarbete , sociala nätverk , extranät , hemsidor , företagssökning och affärsinformation . Det har funktionalitet för systemintegration, processintegration och automatiska arbetsflöden. SharePoint är en plattform för samarbete med stöd för socialt samarbete.

Vad är IBM Connections?

IBM Connections är en webb-2.0-applikation utvecklat av IBM. Målet med IBM Connections är att hjälpa medarbetaren vara mer innovativa och effektivisera det dagliga arbetet med hjälp av ett dynamiskt nätverk av medarbetare, partners och kunder. IBM Connections är en social plattform med integrerade funktioner för samarbete.

 

Samarbete eller socialt

Det första vi måste förstå är skillnaden (ur ett intranätsperspektiv) mellan samarbete och sociala funktioner. När du läst posten förstår du att samarbete är ett stöd för Möten och Mail. Ett bättre alternativ än M: helt enkelt. Det sociala siktar istället på att ersätta eller komplettera Möten och Mail. Genom att göra dokument och annan dokumentation social skapas en diskussion kring resultatet.

Om jag hårdrar det lite så är huvudsyftet med SharePoint att öppna dokumentet i MS Office (vilket är helt ok om vi ser det som ett rent samarbetsverktyg). Vi har en versionshantering och vi kan enkelt öppna dokumentet i respektive program.

Om jag på samma sätt hårdrar vad syftet med en social plattform är huvudsyftet att se vem som skapat, delat och läst dokumentet. Först i ett andra steg öppnar vi själva dokumentet. Naturligtvis har vi en versionshantering och en viktig poäng är att vi förstår vilken version diskussionen kring dokumentet handlar om.

SharePoint är dokumentcentrerat medan IBM Connections är användarcentrerat. Det här är en stor skillnad. Båda plattformarna stödjer samarbete, men i IBM Connections lyfts den sociala aspekten fram på ett helt annat sätt. Vad menar jag då med socialt och webb 2.0? Framför allt handlar det om personer, diskussioner och enkel association kring informationen som hanteras i plattformen. Det här görs med profiler, kommentarer och taggar (etiketter). En viktig detalj är också att samma dokument kan finnas i flera sammanhang men i en version. Om ett dokument är relevant för exempelvis HR och försäljning är det viktigt att båda avdelningarna arbetar med samma dokument och ser varandras kommentarer.

Information om ett dokument är det som gör det socialt. Därför är det centralt och viktigt att den bevaras om dokumentet används i ett annat sammanhang. För att dokumenten ska bli sociala är det viktigt att det är enkelt att dela.

Efter att ha synat delningen och den sociala diskussionen i IBM Connections och SharePoint så är det enkelt att konstatera att funktionerna prioriterats olika av IBM och Microsoft.

SharePoint lyfter inte fram diskussionen och bevarar inte informationen kring dokumentet när det återanvänds i ett nytt sammanhang. Filerna delas per projekt vilket är intuitivt om du vet var du ska leta efter filen. Det är därför ganska enkelt att gå från M: till SharePoint eftersom det bygger på samma princip, en mapp – ett projekt. Däremot är det svårt att få överblick över allt som delas ur annat än just projektaspekten.

IBM Connections har inte samma fokus på enkelhet i att öppna dokumenten/redigera dokumenten men ger en mycket tydligt överblick över vad som delas i plattformen. Det är enkelt att dela samma fil (utan duplicering och förlorande av social information) i flera sammanhang. Det gör att idéer enkelt kan spridas och delas över flera projekt och funktioner. Det här är grundläggande i en social plattform.

 

Här är en video som förklarar skillnaden mellan IBM Connections och SharePoint för just fildelning. Det ger en djupare förståelse på skillnaden och jag hoppas att min introduktion ovan ger dig en introduktion till den bästa videon jag hittade på ämnet.

 

 

Kommentera gärna om du har andra åsikter om speciellt Sharepoint. Jag är expert på IBM Connections och har bara använt SharePoint som del av mitt dagliga arbete.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *