Wiki IBM Connections

Wikis är en samlingar av sidor om ett visst ämne. Medlemmarna i en Wiki kan redigera, kommentera sidorna eller lägga till sina egna sidor.

Arbetsgrupper eller projektgrupper kan använda wikis för att skapa en central plats för att samarbeta i ett projekt. Allt är versionshanterat och alla ändringar är spårbara.

När du skapar en wiki ger du den en titel, lägger till de första medlemmarna, lägger till en beskrivning och några taggar (för att göra den mer sökbar).

På den första sidan i wikin skriver du information om ämnet och meddelar de tänka medlemmarna att den är tillgänglig. Beroende på medlemmarnas rättigheter kan de läsa wikin, redigera sidor, kommentera sidor och lägga till sina egna sidor.

Låt oss ta ett exempel med en wiki om IBMs Connections i Sverige. Du skapar en Wikin med titeln Wiki om IBM Connections i Sverige, skapar en kort en beskrivning och bjuder in kollegor som medlemmar. Medlemmarna får tillgång till wikin och kan skapa nya och redigera befintliga sidor. Om det finns personer som endast ska läsa innehållet begränsar du enkelt rättigheterna för dessa.

Du redigeringar sedan den första sidan och ger en kort bakgrundsinformation varför wikin finns och lägger till en förklaring av ämnet, länk till instruktioner om hur medlemmarna kommer igång och var de hittar hjälp.

Åter till exemplet med Wiki om IBM Connections i Sverige. När wikin är skapad kan du skapa en underordnad sida under förstasidan med titeln Banker. Där kan du sedan skapa undersidor för varje svensk bank som använder Connections.

När du bygger Banker i wikin har andra medlemmar börjat titta på den. En medlem skapar en annan sida bredvid Banker som heter Försäkringsbolag och börjar lägga till en sida om Folksam. Hierarkin av sidor ser nu ut så här:

Wiki om IBM Connections i Sverige
  Banker
    SEB
    Handelsbanken
  Försäkringsbolag
    Folksam

Andra medlemmar kan nu börja redigera befintliga wiki-sidor, lägga till kommentarer och lägga till egna wiki-sidor. Inom några månader wikin är robust och full av information och det blir enkelt att hitta uppdaterad information om en specifik kund utan att vara beroende av hierarkin. Användare som är intresserade av en viss kund eller bransch kan enkelt söka och hitta all relaterad information.

 

Här hittar du mer information om IBM Connections.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *