Hybridlösningar för socialt samarbete

Det här med sociala funktioner handlar ju inte bara om filosofi, det finns också en del teknik som får det hela att fungera. Idag ska vi förklara vad en hybridlösning innebär (av den enkla anledningen att Computer Sweden skrev om en av våra trevliga kunder).

En hybridlösning innebär att du konfigurerar IBM SmartCloud för en hybridmiljö med integration mellan dina lokala servrar och molnet. Det betyder att du kan erbjuda lokala tjänster till dina lokala användare samtidigt som du tillhandahåller tjänster till andra användare i molnet på ett sätt som är fullständigt transparent för personer både inom och utanför företaget.

Ett exempel att använda en hybridlösning är att placera alla eller delar av företagets mejlfiler i molnet (som vi hjälpt Eldon med) och låta IBM SmartCloud ta hand om alla mailadministration samtidigt som du kan behålla andra applikationer lokalt.

Men varför skriver vi om mail här på statusraden.se undrar du? Mail är väl precis tvärt emot sociala intranät, lr?

Mycket av det vi skriver här på statusraden tar utgångspunkt i ett internt socialt intranät vilket i praktiken ger en begränsning till att enbart arbeta internt. Om du vill följa ledarskapstrenderna och öppna upp kommunikationen krävs möjligheten att involvera utomstående. Det är här hybridlösningarna kommer in.

I ett större perspektiv ska all kommunikation vara integrerad. Det ska finnas en naturlig koppling mellan mail, kalender och det sociala flödet. En plattform för kommunikation vilar på tre ben. Den ska ge möjligheten att involvera kunder, partners och anställda på ett integrerat sätt. Även om du väljer att starta ett socialt initiativ med de egna anställda måste det vara möjligt att på sikt involvera såväl kunder som partners.

En hybridlösning gör det enkelt att bjuda in externa gäster i dina interna communities/gemenskaper. Här finns också stöd för direkt kommunikation som chat och webmöten. Det här ger stora möjligheter men ritar samtidigt om kartan för hur du använder intranätet eftersom det ger ett helt annat fokus på vad som är godkänt att dela externt. Det här är en balansgång som införandemässigt måste tas i minst två steg.

Det vi ser i mjukvaruutvecklingen är att de sociala funktionerna blir en allt mer integrerad del av kommunikationen. Genom smarta kopplingar mot Outlook och Notes flyttas diskussioner och samarbete in i den sociala plattformen men med en koppling mot befintligt beteende och infrastruktur. Det är på det här viset vi gör vårt arbete socialt (och undviker att göra det sociala till vårt arbete). Det är nyckeln till en bredare användning av de sociala funktionerna.

När vi ändå pratar framgångsfaktorer så kan vi ta en annan teknisk förutsättning: För att få en bred användning är det grundläggande med stöd för allehanda mobila enheter. Det här gäller såväl klassisk punkt-till-punkt-kommunikation som den sociala diskussionen. Ur ett tekniskt perspektiv är det därför viktigt att hybridlösningen fungerar transparent mot slutanvändaren även ur detta perspektiv.

Här kan du läsa en kort post som beskriver hur du kan komma igång med en social molnlösning. Jag tycker det här är ett bra sätt att få igång en pilot om ni är nyfikna på vad sociala funktioner kan betyda för ert samarbete.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *