Vad kostar ett nytt intranät?

Det är många som undrar vad det kostar med ett nytt socialt intranät. Här beskriver vi två olika varianter, listar krav på servrar och beskriver ett projekt. Alla priser som anges här är baserat på gällande standardprislista från IBM.

Connections kan installeras på egna servrar (on premise) eller köpas som en prenumerationstjänst i IBMs SmartCloud (molntjänst).

Nedanstående är baserat på 50-500 användare vad avser serverkonfiguration. För organisationer med fler än 500 användare kan det vara klokt att även titta på CPU(PVU)-baserad prissättning för Connections.

Vad krävs systemmässigt?

I en On primise-installation kräver i grunden en webbserver och en databasserver, det dubbla om kunden önskar redundans. Specifikation hittar du i hårdvaru- och mjukvarukrav nedan.

För molntjänst krävs inget systemmässigt, all nödvändig hårdvara och drifttjänster är inkluderat i månadskostnaden.

Idag har vi inte ett gemensamt nätverk, är det nödvändigt?

Det finns inget krav på gemensamt nätverk, men det måste finnas någon sorts katalog för att hämta information om användarna. Eventuell single-sign-on (SSO) har beroende som idag är okända och måste utredas vidare.

Vid on-premise krävs SSL-certifikat för att säkerställa säker kommunikation.

Hur skulle en implementation kunna genomföras hos oss?

Den huvudsakliga tidsåtgången i ett Connectionsprojekt är kopplat till behovsanalys och utbildning. Vi ser gärna att vi utbildar ”ambasadörer” som sedan utbildar vidare med vårt stöd, men vi kan naturligtvis ta ett helhetsansvar för utbildningen om så önskas.

Vi uppskattar att installation tar ungefär två veckor. Till detta ska läggas eventuellt arbete med en gemensam katalog.

Utbildning motsvarar normalt en kostnad om en lärartimme per anställd. Till detta kan läggas mer specialiserad utbildning för systemansvariga/ambasadörer, uppskattas till 3 dagar för upp till 10 deltagare.

Vilka resurser behöver vi för att kunna hantera och implementera ett socialt intranät?

Initialt krävs en projektgrupp för behovsanalys och planering av utbildning. Det här handlar huvudsakligen om att definiera organisationens behov och att möta dessa med tydliga mallar hur arbetsuppgifterna ska utföras i en nya plattformen. Det här arbetet görs för att skapa en god förankring i organisationen.

Långsiktigt kommer det att krävas en förvaltningsgrupp som säkerställer att kataloguppgifter är korrekta och som också kan ansvara för kontinuerlig utbildning för nya användare. Denna ”on-boarding” kommer naturligtvis delvis sköts i själva plattformen.

Hårdvaru- och mjukvarukrav?

På sikt kan hårdvaruplattformen behöva uppgraderas till en redundant servermiljö. Det innebär att nedanstående serveruppsättning dubbleras.

Databasserver

Quadcore 3 GHz el motsvarande. 16 GB RAM. 2 TB med möjlighet att utöka.

Webbserver

Quadcore 3 GHz el motsvarande. 16 GB RAM. 2 TB med möjlighet att utöka.

Vilka kostnader innebär det under uppstart samt licenser, årsavgifter etc efter implementering?

Behovsanalys, anpassad utbildningsplanering och administrationsutbildning uppskattas till 3 veckor. Slutanvändarutbildning uppskattas till 1 lärartimme per användare. Denna tid fördelas mellan egbs och kunden.

On premise

600 kr per år och användare vid treårsavtal.

Kostnad för servrar uppskattas till 35000 kr. Hosting uppskattas kosta 25000 kr per år. Vid redundant miljö fördubbleras kostnaden.

Molnbaserat

55-85 kr per användare och månad beroende på behov. Det ger en totalkostnad över tre år på 2000-3000 kr per användare. Inga kostnader för hosting, servrar och mjukvaruuppgradeingar.

Det finns tre basalternativ och dessa beskrivs i mer detalj här. Via sidan finns även möjlighet att sätta upp ett testkonto.

Connections: Samarbetsfunktioner, mobil access via dedikerade appar, 5 GB diskutrymme

Engage Standard: Samarbetsfunktioner, webmöten med upp till 200 deltagare, mobil access via dedikerade appar, obegränsat externa gäster, 5 GB diskutrymme

Engage Advanced: Samarbetsfunktioner, webmöten med upp till 200 deltagare, dokumenthantering online (för flera samtidiga användare), e-mail och kalender, mobil access via dedikerade appar, obegränsat externa gäster, 5 GB diskutrymme (25 GB mail Inbox)

Den här posten är (som du säkert förstår) baserad på några bra och autentiska kundfrågor. Tack för hjälpen, du vet vem du är.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *