Sharepoint-connector för IBM Connections

SharePoint_vs_ConnectionsGenom IBM Connections Sharepoint-connector är det möjligt att använda befintlig information i Sharepoint som en del av samarbetsytorna i IBM Connections. Det betyder att en team-plats enkelt kan kopplas mot en gemenskap (community) i IBM Connections och fungera som filarkiv. På så sätt kan den befintliga investeringar i dokumentdelningssystem återanvändas i ett nytt och socialt sammanhang.

IBM Connections visar via Sharepoints API de filer som respektive användare får se. Connectorn gör det också möjligt att enkelt, direkt inifrån IBM Connections, ladda upp filer direkt i Sharepoint. Det betyder att IBM Connections säkerställer att rätt person ser rätt information baserat på redan befintliga rättigheter i Sharepoint.

Att använda IBM Connections som projektverktyg har många fördelar. Att enkelt via samma gränssnitt få tillgång till de sociala samarbetsfunktionerna i IBM Connections ökar produktiviteten och synliggör tillgänglig information. Connectorn ger möjlighet att öka värdet av en befintlig Sharepoint-installation och att dra nytta av specifika anpassningar som gjorts i Sharepoint-miljön.

Sharepoint-connectorn är ett tydligt exempel på hur IBM Connections kan anpassas för att synliggöra viktig och ofta dold information. Liknande kopplingar går skapa mot andra viktiga informationskällor med API:er som exempelvis Open Social – något som blir allt viktigare för en öppen kontakt med kunder och affärspartners.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *