Roadmap för sociala och öppna intranät

När vi utbildar om öppna sociala intranät så är det framförallt en sak som är viktigt. Det är att alla förstår varför den öppna kommunikationen är viktig och varför den medellång sikt kommer att vara helt oundviklig.

I framtiden kommer företag inte vinna nya kunder på att låsa in sina idéer. Framtiden tillhör de som samarbetar och leder utvecklingen. Du kan inte leda utvecklingen utan att samarbeta med andra som har de nya kompetenser du behöver. Därför blir öppen och direkt kommunikation en förutsättning för att skapa ett företag som är konkurrenskraftigt i framtiden.

Med detta som utgångspunkt kan vi sätta upp några punkter som kan fungera som en roadmap för social:

 

Förklara

Förstå varför öppen kommunikation är viktigt

Ta utgångspunkt i konkreta verksamhetsproblem

Vilka nya möjligheter kan det här skapa som fungerar både som inspiration och effektivisering

 

Utbilda

Eliminera rädslan

Förklara hur plattformen fungerar

Visa endast några få och konkreta funktioner

Undvik överanvändning

Skapa inte gemenskaper för sakens skull, ta alltid utgångpunkt i ett konkret behov

Förstå hur nätverk fungerar

Skapa lagom stora nätverk för att undvika för mycket och för irrelevant information

Var inte kompis med alla, små nätverk är effektivare

 

Gör det enkelt

Skapa en busenkel policy

Det behövs en viss vägledning, men en bra tumregel är att den inte behöver skrivas ner

Fortsätt att hjälpa och förklara

Fortsätt vara delaktig i plattformen och guida användare och gemenskapsägare mot en effektivare användning

 

Ställ krav

Utmana

Sluta använda redundanta system (nätverksdisken, mejlen, intranätet) där den öppna plattformen fungerar bättre för företaget

Chefer

Säkerställ att chefer är både skickliga och villiga att skapa en förändring. De som behöver mest coachning i förändringen är mellanchefer.

 

Det här är en första lista på hur du ska genomföra en förändring till social och öppen kommunikation.

Inspiration till förklaraing har vi skrivit om i två år här på statusraden. Utbildning och hjälp finns inbyggt i plattformen vilket gör det enkelt för den som vill lära och utbilda andra.

För att ställa krav är det återigen viktigt med förklaring. Om du kan skapa en tydlig bild av vad du vill åstadkomma blir den enkelt att skapa en plan för att nå dit.

Sen var det det där med policy. Låt det stanna vid tre tumregler som alla kan förstå och komma ihåg. På det sättet gör du plattformen enkel och välkomnande. Kombinerat med rätt förståelse är det sättet att få igång rätt användning.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *