Det är skillnad på verktyg och attityd

När vi lanserar ett socialt intranät så finns det enkla vinster och dyrköpta erfarenheter. Vissa delar av intranätet kommer att fungera direkt medan andra verkar vara mer eller mindre omöjliga att få att fungera i praktiken.

Problemet med de omöjliga delarna är att de smittar av sig på de delar som faktiskt fungerar direkt.

Det som funkar direkt

Vad är det då som karaktäriserar de delar som fungerar direkt?

Vi kallar det verktygsförändringar.

verktyg vs attitydDet är förändringar som inte kräver någon annan förändring än det verktyg som används. Här är Dropbox ett bra exempel.

Många var vana vid ett verktyg där vi delade filer i på en gemensam server. Vi la filerna i en mapp som låg i en annan mapp och skapade på så sätt en strutkur som det fanns åinstone en person som förstod (och i normala fall var det personen som skapade mappen/mappen/mappen/filenDuLetarEfter.doc)

Dropbox gör precis samma sak men på ett lite bättre sätt.

När vi identifierar verktygsförändringar krävs en bättre användarupplevelse, men det kräver inte det där svåra som vi kommer till i nästa stycke.

Det som inte fungerar direkt

Vad är det som utmärker förändringar som inte blir så utmärkta? Varför verkar vissa nya idéer vara så svåra att få att fungera i praktiken?

Det är för att de kräver attitydförändring.

Här räcker det inte med ett bra verktyg.

För att förändra attityd krävs ett långt arbete med användarna.

För att få det att fungera behöver vi arbeta med coachning. För att få till en förändring i attityd räcker det inte med verktyg och utbildning.

För det första måste vi ha synliga och aktiva sponsorer. Chefer måste vara förebilder och agera som framtiden borde fungera. Det här ställer krav på både synliga och skickliga chefer.

För det andra krävs öppen och återkommande kommunikation. Det är här coachningen kommer in. Den säkerställer att förankringen sker över en längre tid. Det är grundläggande för att åstadkomma en attitydförändring.

För det tredje måste vi respektera att de anställda förmodligen har ett motstånd till den här typen av förändring. Det är därför vi måste kunna förklara varför på mer än ett sätt.

Det var allt för idag. Anmäl dig till vårt nyhetsbrevet så missar du inte när vi återkommer med fortsättningen. Då lägger vi till en ytterligare dimension på den enkla whiteboard-skissen ovan.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

En kommentar om: “Det är skillnad på verktyg och attityd

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *