Grundförutsättningar för Intelligent organisation™

smartphone funktionerSom jag ser det är följande tre punkter helt avgörande för ett lyckat teknologistöd för att lyckas med Intelligent organisation™, och jag kommer i detta inlägg beskriva en av dem lite närmare.

  • Lättillgängligt
  • Integrerat
  • Flexibelt

Idag hör man ofta begrepp som ”Sociala funktioner”, ”Social Business”, ”Sociala Intranät” mm … och det gemensamma begreppet ”Social” är en konsekvens av att det är ganska uppenbart att det är i det sociala gränssnittet kompetens kan utbytas.

De viktiga samtalen kring kaffeautomaten eller lunchen mm har ett värde, men är samtidigt begränsat. Det är begränsat i fråga om personer och tajming, vilket gör att jag missar den största potentialen som fortsatt är outnyttjad.

Vi behöver ett teknologistöd för detta, men det finns vissa grundförutsättningar som måste uppfyllas. Att enbart lyfta in det vi kallar för Sociala funktioner i sitt Intranät funkar inte. Det är ofta man hör just det exemplet för sitt argument att det inte går att få effekt på detta.

De flesta av oss jobbar redan med Sociala plattformar för att utöka vår kompetens utan att vi tänker på att det är det vi gör. Vi söker på sökmotorer påInternet för att hitta information om ett ämne och vi interagerar med andra kompetenta personer via öppna sociala plattformar. Problemet med det är att vi går miste om den fantastiska möjlighet som det innebär att ha denna möjlighet internt.

Beteendet har vi redan, men stödet för det finns inte internt. Varför?

Som jag ser det är det uppenbart att viljan att föra in detta arbetssätt internt stort, och då bygger man på nya funktioner till sina gamla interna system. Men då det ofta innebär att man måste ”ta sig dit” för att nyttja dem så gör man inte det. Det är heller inte säkert att de jag skall interagera med är där vilket blir som att stå ensam vid kaffeautomaten.

För att ta vara på den outnyttjade potentialen genom att vi delar information, kunskap och erfarenhet så måste vi ha dessa kontakter lättillgängligt och via en plats där alla regelbundet vistas.

Att teknologistödet är lättillgängligt är en grundförutsättning för att ni skall lyckas. Och mitt enklaste råd är enligt följande:

”Ett klick bort och en armslängd bort”

Det är därför vi väljer andra kanaler för de har vi med oss vart helst vi går, och vi kommer i direktkontakt med en outtömlig källa av information och kompetens. Här tänker vi idag på våra smarta mobiltelefoner.

Därför måste det interna teknologistödet för detta ligga i var persons hand och kräva max en knapptryckning.

Grundförutsättning 1 är därför att det är Lättillgängligt.

/Jonas Möller

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *