Tre viktiga delar i en utbildning om sociala intranät

ID-10069607

Det är ungefär så här vi lägger upp en utbildning i sociala intranät.

 

Varför tycker vi att ett socialt intranät är en bra idé?

Det handlar om att förklara bakgrunden till att organisationen behöver digitala verktyg för inspiration, innovation och samarbete.

Det handlar om att utveckla personalen, att bygga strukturer för det innovativa företaget och sist men inte minst att skapa ett effektivt samarbete med både kunder och andra affärspartners.

Vilka funktioner vi hittar i ett socialt intranät?

Det finns ofta mer än ett sätt att lösa samma uppgift i ett socialt intranät. Det betyder att det lätt blir tveksamheter om hur man ”borde” göra och vilka ”regler” som gäller. Inför den här typen av tveksamheter så finns det ofta en naturlig reaktion vilken är att man tar ett steg tillbaka. Att det fina systemet blir utan användare av en så enkel anledning som osäkerhet.

En sak som är viktig att förstå är att det inte finns några rätt och fel. Alla sätt är inte lika effektiva, men det mesta slår att inte göra något alls. Därför förklarar vi hur vi använder verktygen och tar en diskussion om skillnader och likheter mellan funktioner som blogg, wiki och statusuppdateringar.

Ju mer diffus arbetsuppgiften blir desto större krav ställs på användaren. Därför är det viktigt att ta utgångspunkt i enkla, konkreta exempel.

Hur effektiviserar vi arbetet?

Effektiviseringen ligger i att kunna reducera antalet mejl, möten och avbrott.

Vi förbjuder möten och mejl, men vi vill hitta en annan balans där informationsutbytet kan effektiviseras samtidigt som det görs lite mindre beroende av tid och plats. Att vi kan inkludera personer som inte är på plats gör att vi får en möjlighet att inkludera alla i dialogen. Det innebär att de som inte är med på mötet kan ta del av och kommentera det som diskuteras. Genom att begränsa deltagandet kan möten bli effektivare utan att för den skull vara exkluderande.

 

Sammanfattningsvis

Till viss del handlar våra utbildningar om kunskap, men det vi framförallt vill förmedla är en utmaning. Att ifrågasätta det sätt vi samarbetar och de attityder vi har till att dela med oss av det vi gör. Samtidigt presenterar vi också andra arbetssätt som vi tycker är både modernare och effektivare.

Bild: freedigitalphotos.com

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *