Grundförutsättningarna för Intelligent organisation™ /del 2

Om vi nu har ett teknologistöd som ger oss tillgänglighet till samtliga resurser genom … ”Ett klick bort och en armslängd bort” … så är ju det jättebra, men det kommer inte ge oss den rätta effekten om det inte också är Integrerat.

Abstract-Tech-Blue-Background-Vector-GraphicMin bedömning är att du absolut kan få ut en god effekt av diverse stödsystem då du har dem lättillgängliga, men dess förmåga att ge stöd blir begränsat om stödet är i stuprörsform. Vad jag menar med det är att när stödet är kopplat till en viss resurstyp så förlorar du en massa intuitiv information. Intuitiv information kallar jag de insikter som du får utan att den informationen står i klartext. Detta uppnås dagligen i ett integrerat system där du direkt ser vem som gjort vad inom vilket kompetensområde.

I sin enklaste form kan det beskrivas i de sökningar du gör för ett visst kompetensområde och får träffar på Personer, Dokument, Bloggar mm … vilket gör att din förståelse för vem som är mest lämplig att kontakta blir mycket enklare än om du enbart skulle gå på deras CV eller deras roll i företaget.

Med integrerat menar jag alltså inte att det skall vara integrerat med andra system, även om det givetvis förenklar en hel del andra saker. När funktionerna i systemet är integrerade så ökar enligt min mening funktionaliteten betydligt vilket i sin tur ger er en mer intelligent hantering av era sociala interaktioner i er organisation.

Grundförutsättning 2 är därför att det är Integrerat.

/Jonas Möller

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *