Frustrerad?

Är du också frustrerad över dåliga IT-system?

Arbetsmiljöverket släppte nyligen sin rapport över digital arbetsmiljö (Rapport 2015:17), där författarna larmar över bristande IT-system som en av vår tids allvarligaste arbetsmiljörisker. Vi beräknas lägga 10-tals miljarder på bristande IT-system, bara i Sverige.

Rapporten är läsvärd och jag tror att fler än jag nickar instämmande i flera av författarnas beskrivningar av vår vardag. Av alla de orsaker som författarna nämner så är det två som jag personligen tror är starkt bidragande orsaker till detta; det köps in avancerade IT-system på arbetsplatser utan att man först har kartlagt vilka behoven är och de flesta jobbar i väldigt många system (över 20 olika IT-system är inte ovanligt).

Detta är något vi ständigt stöter på i rollen som systemleverantör. Inte sällan kommer företag till oss och frågar varför de ska köpa just produkten X. Om vi vill göra det enkelt för oss, så skulle vi kunna börja spalta upp alla fördelar med just produkten X. Ett mera ansvarstagande agerande är att ställa en motfråga om hur deras verksamhet fungerar idag och vad är det tänkt att tekniken ska stödja? De gånger vi gör det möts vi inte sällan av en tom blick. Om man upphandlar IT-system utifrån premisserna att ”vi måste bli moderna” eller ”vi behöver effektivisera vår verksamhet” så är risken stor att man lägger till ännu ett system som de anställda ska anpassa sig till. Utan att välja bort något som de redan jobbar med.

Vi har en enkel men tydlig tro: IT ska stödja människor och processer, inte tvärtom. För att göra detta krävs system som är anpassade till de människor och de processer som verkar inom organisationen, inte att de ska behöva anpassa sig till systemet. Bra system bör vara:

  1. Anpassade till organisationen. Verktygen ska stödja befintliga processer och tillgodose individers behov, inte tvärtom.
  2. Integrerade. Genom att ge anställda EN startpunkt i sitt arbete minimerar man dubblering av information, begreppsförvirring och kommunikationssilos.
  3. Enkla att använda. Det verkliga värdet av IT kommer när folk använder dem – så se till att de används. Jobba utifrån att inga instruktioner eller utbildning ska behövas!

Steg ett är att förstå verksamheten. Förstå de människor och de processer som finns på plats, för att kunna anpassa teknologin efter det.

Svårare är det inte. Genom att lyssna först kan vi alla hjälpas åt att skapa ett bättre arbetsklimat i IT-Sverige!

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *