Mannen som skulle använt ett socialt intranät

  Det här är en video som började cirkulera internt på IBM för några år sedan. En IBM-anställd i Japan gjorde videon för att förklara konceptet med ett socialt intranät. I sin enkelhet beskriver den här videon mycket pedagogiskt hur ett smartare arbetssätt effektiviserar samarbete. Videon handlar om hur enkel dokumentdelning förenklar samarbete och visar … Läs mer

 

Content Template Catalog version 3

Vi använder oss av CTC  (Content Template Catalog) då vi ska demonstrera WebSphere Portal eller Web Content Manager eftersom vi då snabbt kan skapa en kundunik lösning utan installationer och konfigurering. Vi kan i sittande möte under en demo förändra och visa enkelheten i de verktyg vi vill visa och framförallt Web Content Manager. Några … Läs mer

 

Liferay vs Drupal

Liferay och Drupal är två växande plattformar för såväl intranät som extranät. Här är vår samlade syn på Liferay jämfört med Drupal. Liferay är en portallösning vars huvudstyrka är möjligheten att inkludera avancerad affärslogik från flera olika system i ett samlat och rättighetsstyrt webbgränssnitt. Drupal är en populär och etablerad CMS (Content Management System) för … Läs mer