Social mythbusters

  Louis Richardson, en av IBMs bästa talare om sociala funktioner, berättar om myter om socialt samarbete. Det här föredraget handlar om chefers invändningar och vad som viktigt att förstå för att hantera dessa.

 

Hur hinner du med telefonen?

En bra motfråga när någon undrar hur man hinner med sociala funktioner är frågan hur du hinner med telefonen. Det har Daniel Erkstam skrivit en lång och bra bloggpost om. Ur mitt perspektiv så belyser det här en av de sociala intranätets huvudsakligen konkurrenter. De andra två är tråkiga möten och jobbiga mail.

 

Sociala aktiviteter

Socialt samarbete fungerar bra för att komma på nya idéer medan hierarkier fungerar bra för att få saker gjorda. Om vi tittar på tekniken så betyder det att de flesta sociala intranät fungerar bra för idégenerering och att mejlen sedan skapar en arbetsfördelning i en hierarkisk struktur. Det är inte helt optimalt. Det bästa arbetssättet … Läs mer

 

Försiktig ROI för socialt intranät

För anställda som inte arbetar dagligen på kontoret ger det sociala intranätet möjlighet att delta i diskussioner på ett naturligt sätt. Att använda en samarbetsplattform innebär stor tidsbesparing för samtliga medarbetare eftersom behovet av formella informationsmöten reduceras och istället kan hanteras via intranätet. Lågt räknat uppskattar vi denna besparing till minst 4 timmar per år … Läs mer

 

Personalisering av intranät

När det skrivs om intranät är det alltid ett stort fokus på att ”fråga användaren”. Det finns ett känt citat av Henry Ford som lär ha sagt att ”om jag hade frågat användarna vad de ville ha hade de önskat sig en snabbare häst”. Med citatet i tanke är det inte sagt att vi ska … Läs mer

 

Om egbs consulting ab

  Frågan om vi ska annonsera i media eller använda våra egna kanaler är ganska självklar. Här är vår rekryteringsvideo / introduktionsvideo: egbs consulting på tre minuter. För produktionen har vi använt en Zoom H1 för ljudisnpelning, Prezi för texterna och Camtasia Studio för skärminspelning/redigering. Improviserad inspelning tog drygt en timme för två personer (och … Läs mer

 

Google Analytics för Intranet / Intranät

Idag fick vi frågan om det går att använda Google Analytics för att få användarstatistik för intranät. Det är klart det går. Det finns två krav. Dels måste intranätet kunna nå de script som Google Analytics använder sig av och dels så måste intranätet ha en adress som en så kallad FQDN (fully qualified domain … Läs mer