Frustrerad?

Arbetsmiljöverket släppte nyligen sin rapport över digital arbetsmiljö (Rapport 2015:17), där författarna larmar över bristande IT-system som en av vår tids allvarligaste arbetsmiljörisker. Vi beräknas lägga 10-tals miljarder på bristande IT-system, bara i Sverige. Rapporten är läsvärd och jag tror att fler än jag nickar instämmande i flera av författarnas beskrivningar av vår vardag. Av … Läs mer

 

Tror du på en effektivisering?

Vi säger att 10 % av din tid går åt till att leta fram information eller hitta rätt person. Den som ska lösa uppgifterna har alltid expertkunskapen. Det betyder att den här informationen måste hittas och värderas för att kunna användas. Om du som jag använder Google för att lösa delar av dina arbetsuppgifter så … Läs mer

 

Sociala funktioner för tillväxt

I studien “IBM CEO Study, Leading Through Connections” har IBM återigen frågat 1700 VD:ar i 64 länder hur de ser på affärstrender och problem. Studien finns tillgänglig via IBMs hemsida och är intressant på många olika sätt. Många företag gör idag stora strategiska investeringar för att säkra en långsiktig positiv ekonomisk utveckling. Låt oss titta … Läs mer

 

The Big Data Hub

Den som söker på Big Data får föga förvånande väldigt många sökresultat. För att hitta bättre svar än Googles miljontals träffar lanserar därför IBM det de kallar IBM Big Data Hub. Här hittar du information i form av bloggar, videos, podcaster och rapporter/white papers. Du hittar hubben på www.IBMBigDataHub.com

 

Relevansoptimera – analys av sociala medier

Förra veckan genomfördes konferensen Offentliga rummet i Uppsala. Parallellt med konferensen pågick också Öppna rummet, en okonferens med fokus på sociala medier med en öppen agenda där deltagarna själva bestämde vilka ämnen som skulle diskuteras. Själv ledde jag en ganska vinglig diskussion om hur det går att mäta effekten av sociala medier. Slutsatsen var ungefär … Läs mer

 

Socialt intranät – beslutsunderlag

Hur skapar man ett bra beslutsunderlag för ett socialt intranät – det nya intranätet där innehållet skapas och delas av hela organisationen? Vi har tagit fram en effektiv metodik där vi under en halvdag går igenom såväl nuläge, kostnader och de mål ni vill uppnå. Resultatet är ett genomarbetat underlag att ta beslut för genomförande … Läs mer

 

Vad kostar ett socialt intranät?

Jag har precis tittat på bambusersändningen från erfarenhetsutbytet som hölls i slutet av februari i Örebro. Här redovisas vilka produkter som Örebro kommun utvärderade och övergripande varför de valde SiteVision som socialt intranät. Örebro kommun har ungefär 11 000 anställda. De använder sedan länge SiteVision för extern och intern publicering. Arbetet med förstudien kring det sociala … Läs mer