När sökningen inte fungerar

Idag är det väldigt lätt att söka efter information. Finns information så handlar det om att rent tekniskt lösa att sökningen fungerar. Men när fungerar det sämre? När är det Google går bet? Det är när du söker på någonting som inte finns. Jag ska ge ett exempel. Jag har ett hus från 1943 och … Läs mer

 

Att överbrygga gapet och halva idéer

Sociala intranät handlar om att överbrygga gapet som vi får mellan de nyanställda och de som ska gå i pension. Hur får vi den här kunskapsöverföringen att fungera? Hur gör vi den här överlämningen så att vi får något vi kan gå tillbaka till senare när personen inte längre finns kvar? Idag spar vi ofta … Läs mer

 

Avbrott eller samarbete, vad väljer du?

Intranät handlar om kunskapsdelningen. Det handlar dels om att göra informationen tillgänglig och dels att göra informationen begriplig. Inom telekom pratar man om den sista kilometern. Det handlar om att få signalen från basstationen ut till abonnenten. Tittar man på kommunikation i stort så gäller ungefär samma sak. Det är inte så svårt att få … Läs mer

 

Vår presentation på Kommits 2012

  Intranät handlar om kunskapsspridning. Det handlar egentligen om två saker, göra informationen tillgänglig och att göra den begriplig. Inom telekom har man länge pratat om ”the last mile”, det är den som är dyr när man jobbar med telefoni. Att få informationen till basstationen är relativt billigt, det är att nå ut den sista … Läs mer