Vad kostar ett socialt intranät?

Jag har precis tittat på bambusersändningen från erfarenhetsutbytet som hölls i slutet av februari i Örebro. Här redovisas vilka produkter som Örebro kommun utvärderade och övergripande varför de valde SiteVision som socialt intranät. Örebro kommun har ungefär 11 000 anställda. De använder sedan länge SiteVision för extern och intern publicering. Arbetet med förstudien kring det sociala … Läs mer