Sharepoint-connector för IBM Connections

Genom IBM Connections Sharepoint-connector är det möjligt att använda befintlig information i Sharepoint som en del av samarbetsytorna i IBM Connections. Det betyder att en team-plats enkelt kan kopplas mot en gemenskap (community) i IBM Connections och fungera som filarkiv. På så sätt kan den befintliga investeringar i dokumentdelningssystem återanvändas i ett nytt och socialt … Läs mer

 

SharePoint vs. IBM Connections

Jag fick frågan av en kund vad som skiljer IBM Connections (version 4.0) och SharePoint (2010) ur ett samarbetsperspektiv. Därför spenderade jag någon timme för att söka, prata med projektledare och själv jämföra produkterna. Här är några uppenbara skillnader, SharePoint vs. IBM Connections: Vad är SharePoint? SharePoint har (som standard) ett Microsoft Office-liknande gränssnitt och … Läs mer

 

Dokumentdelning – den digitala sophögen

– Det är så svårt att hitta något… Det är en av de vanligaste invändningarna jag hör när vi diskuterar mindre genomtänkta fildelnings/intranätslösningar. Många tror att det här är ett tekniskt problem, att det behövs en bättre sökmotor men ofta är problemet allt annat än tekniskt. Istället är det som när du flyttar. Till en … Läs mer

 

Vad kostar ett socialt intranät?

Jag har precis tittat på bambusersändningen från erfarenhetsutbytet som hölls i slutet av februari i Örebro. Här redovisas vilka produkter som Örebro kommun utvärderade och övergripande varför de valde SiteVision som socialt intranät. Örebro kommun har ungefär 11 000 anställda. De använder sedan länge SiteVision för extern och intern publicering. Arbetet med förstudien kring det sociala … Läs mer