Lachman test

Vad är ett Lachman-test?

Ett Lachman-test används när man vill diagnostisera problem med det främre korsbandet. Detta test går ut på att man manuellt ser på graden av flexibilitet i knä och främre korsbandet som sitter längsmed skenbenet. Det är främst inom idrottsmedicinen som man utför Lachman-test.

Testet har fått sitt namn efter den ortopediska kirurgen John Lachman som tog fram tekniken. Ett Lachman-test utförs genom att patienten ligger på en brits och ett knä böjs till cirka 20 grader. Den som undersöker kommer att placera en hand bakom skenbenet och den andra bakom patientens lår.

Testet är särskilt viktigt för löpare och idrottsmän som sliter mycket på ben och knä. Detta eftersom man med Lachman-test snabbare kan ställa diagnos och starta behandling.