Vad menas egentligen med skönhetsideal?

Ett skönhetsideal är en form av ideal för hur vi människor ska se ut för att vara vackra. Skönhetsideal har sett olika ut genom tiderna. Idag matas vi med rådande trender för skönhet via media. Både traditionell media som tidningar, radio och TV och sociala medier som når oss via mobiltelefonen i fickan.

Skönhetsideal innefattar:

  • Hur vi ska klä oss
  • Hur vi ska sminka oss
  • Hur vi ska ha håret
  • Hur vi ska träna
  • Hur vi ska äta

De sista punkterna anses ha med skönhetsidealet att göra eftersom vi anser att vi med rätt kost och träning blir vackrare.