Var är Östersjön djupast?

Östersjön som Sverige har en lång kust till är inte särskilt djup. Det djupaste djupet i Östersjön ligger på 459 meter. Det finns i det som kallas för den Västra Gotlandsbassängen.

Djupet heter Landsortsdjupet. Djupet ligger sydost om Nynäshamn. Det här djupet är en förkastning och man tror att det har existerat långt innan Östersjön bildades. I djupet har det dumpats en hel del kemiskt avfall. Under 1950- och 60-talen så dumpade man också medelradioaktivt avfall i Landsortdjupet för att ha slutförvaring på denna plats.

I djupet finns det också färgrester och lackrester såväl som skrotbilar.